Diverse

Hur löder man en flexaxel ?

En flexaxel är oftast uppbyggd av två lager av trådar som är spunna åt varsitt håll, dessa gäller det att få ihop när men löder vilket är helt avgörande för hur lödningen kommer att hålla.

Börja med att borra ett 1,5mm hål i flexhylsan mitt i fasningen så att det lättare går att få in tenn där. Värm änden på flexen så att det börjar ryka en aning om den, det är fett och olja som ryker och detta måste bort. Doppa i syran och värm igen.Gör detta 3-4 ggr.Värm sedan och lägg på lite tenn längst ut, om den inte suger upp tennet så doppa i syran igen.osv. När hela axeln är helt genom förtennd ca 2-3cm och det även kommit in tenn till den inre flexen (viktigt) så är det klart att sätta dit lödhylsan. Se till att den kommer på lagom långt.

Nu kan du värma igen och samtidigt smälta in tenn i lilla hålet, ta gärna en tång och snurra lite på hylsan så att tennet flyter runt hela axeln inne i hylsan.Se nu till att hylsan sitter rakt när tennet stelnar. Lägg axeln över en bordskant och snurra den, kontrollera att inte hylsan kastar. Om så skulle vara fallet så är det bara att värma upp igen och se till att det stelnar rakt. När det är klart så ska ev överblivet tenn filas bort och axeln ska smörjas in igen med någon olja tex. 5-56 för att inte axeln ska rosta.

Smörjning av flexaxeln i båten (Gäller enbart om du kör utan teflonrör) För att slippa ta ur flexen ur båten när du ska smörja den så kan man löda på ett litet mässingrör ca 3-4cm från övre änden på flexröret.

Fila ett litet säte i flexröret och löd sedan dit det lilla röret så det står vinkelrätt mot flexröret. se till att det blir tenn runt hela de lilla röret. Borra sedan hålet in i flexröret genom det lilla röret. Sätt på en slangbit och tryck i olja tills det kommer upp i överändan på flexröret.

Om man vill vidare utveckla detta så kan man montera en liten oljetank vid sidan av flexröret en liten bit högre än rörändan. Då kommer flexaxeln att smörja sig själv, genom att den är tvinnad så "pumpar" den ner olja i röret. Det går även att koppla en tryckslang från pipan till oljetanken för att smörja flexen.

Montering av Teflonrör Vid montering av teflonröret så är det viktigt att inte tefonröret snurrar inne i mässingröret. Ett enkelt sätt att fästa teflonröret är att snitta upp överändan i 4-5 remsor och sedan vika dessa bakåt över mässingröret och fästa med ett litet buntband. Detta gör att det sedan är lätt att byta teflon om detta skulle behövas.

En webbshop från OpenCart
Miniracingteknik Nordic AB © 2023